Samme holdning blant kristne?

Du sa i et kurs at bibelen ber oss sjekke holdningene våre. Du sa at holdning, innstilling og sinn betyr det samme. Har alle kristne samme holdning og sinn? (Andreas 17 år)

SVAR: 

Ja, jeg sa at Paulus er opptatt av dette i Filipperbrevet. Han snakker flere ganger om å ha det samme sinn som Jesus, for eksempel i Fil 2,5. En av de holdningene vi skal vise, er glede. Er vi innstilt på at Herren skal få styre, vil mange ting falle på plass i livet vårt.
 
På grunn av at synden er høyst levende i oss, er kristendom gjennom hele livet som en øvelse i å legge av det onde og be om å få det sinnelaget som Jesus har, og som passer seg for et Guds barn.
 
Alle kristne har ikke samme holdning og sinn. Heller ikke Paulus var fullkommen. Vi kan tenke feil og tenke rett, det går over stokk og stein mange ganger. 

Men vi øver oss. Paulus skriver: «Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.»
 
Når vi er frelst ved å tro på Kristus, er vi renset og rene i ham. Men så gjelder det «å utarbeide det han har innarbeidet», som det er sagt. Derfor sier apostelen: «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette.» 

Med andre ord: Kristne kan gjerne ha forskjellige meninger om ting, men de må søke å få den rette innstillingen, rett sinnelag, lære av Gud, få åpenbart av Gud hvordan vi skal tenke. «Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor» (Fil 3,13–16). Sporet det er snakk om, er å vandre som etterfølger av Jesus, i hans fotspor.
 
Så lykke til, Andreas, med å være en disippel av Jesus og lære å få det samme sinn som han!

OPKL081

Powered by Cornerstone