Deprimert – dårlig kristen?

Er jeg en dårlig kristen, siden jeg har depresjoner og er deprimert? Jeg føler at jeg er en dårlig kristen, og at jeg ikke er god nok. Jeg har problemer med å få til å være et menneske. (As… 17 år).

SVAR:

Kjære unge venn, du er ingen dårlig kristen om du er deprimert. Depresjon er en slags sykdom på sjelen. Mange mennesker sliter med den, akkurat som mange blir forkjølet eller får influensa fra tid til annen. Noen går ut og inn av depresjoner hele livet, andre opplever det spesielt tungt til visse tider. Jeg tror bare veldig få mennesker har unngått helt å bli deprimert.

Jeg vet du er flink til å snakke med voksne kristne og kamerater på din egen alder. Det må du bare fortsette med. Depresjon er noe menneskelig som du kan få hjelp av rent menneskelig, gjerne også av lege.

Og du er ikke verre stilt når du tror på Gud og vet at du kan gå til ham med alt. Han vet at du er en synder. Derfor har han gitt deg Jesus som har sonet for alle dine synder. Du kan legge av det som tynger, på Jesus. Han vil bære bekymringer og angst, nederlag og tunge tanker.

Du er ingen dårlig kristen. Tror du på Jesus, så er din kristendom like god som Jesu kristendom. I følge med Jesus vil du lykkes med å være menneske. For han var det beste menneske som noen gang har levd, og da er du i Guds øyne like vellykket som han.

Fortsett å søke støtte og hjelp i det kristne fellesskapet. Vær frimodig.

OPKL076

Powered by Cornerstone