Hva skjer med de som dør?

Noe jeg har lurt på lenge, er hva som skjer med de som dør her. Både de troende og de ikke-troende som ikke har fått sjangs til å høre Guds ord. 1. Kommer de troende til en venteplass før dommedag?

(Siden Jesus sier til røveren på korset: I dag skal du bli med til paradis). Eller «sover» de i graven til dommedag?

2. Hvordan blir de som tror, men som heller ikke har hørt evangeliet, dømt? 

(Hilde Renate, 18 år).

SVAR: 

Du stiller gode spørsmål. Men de er ikke lette å svare på, i hvert fall ikke kort. 

Du har rett i at røveren ble lovet adgang til paradis samme dag. Det tror jeg han fikk oppfylt helt konkret. Samme dag var det velkomstfest for både Jesus og røveren, kan jeg se for meg. 

Noe som kan kaste mer lys over spørsmålet ditt, finner vi i et av Paulus’ brev: «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord» (1. Tess 4,13–18).

Dette innebærer at alle som er døde i troen på Kristus, skal få komme til Guds herlighet samtidig. Det vil si: Noen skal ikke komme i forveien for andre.

Dette kan vi ikke forstå. Men det kan kanskje forklares med at tiden er borte når vi sover. Paulus snakker jo om døden som en søvn. Når du våkner om morgenen, vet du at du har sovet, men du vet ikke hvor lenge, det må du kontrollere med dagslyset eller med klokka. 

Poenget med alt det Bibelen sier, er sagt i den siste setningen: «Trøst da hverandre med disse ord.» Vi skal ta det til oss på en positiv måte, som en trøst.

Det perspektivet må vi ha på det andre du spør om. Hva skjer med dem som aldri har hørt evangeliet? Vi vet ikke. Men vi har lært Gud å kjenne gjennom Jesus. Og vi har lært Jesus å kjenne som både rettferdig og god. Alle vil dømmes ut fra hvordan de stilte seg til Jesus, hvis de hadde hørt om ham. 

Det er en dobbel utgang fra livet. Noen blir frelst, noen går fortapt. Da er det viktig at vi blir med på laget når brødre og søstre vitner om Jesus og frelsen.

OPKL078

Powered by Cornerstone