Kolera og frykt
Foto: Jasmin Ne/Unsplash

Kolera og frykt

Det fins en gammel fortelling om en mann som dro med esel og kjerre til byen Konstantinopel, den byen som i dag heter Istanbul. Underveis traff han på en kvinne som ba om å få sitte på. Det fikk hun. Men snart tok mannen et nærmere blikk på passasjeren sin, og det han så, gjorde ham svært urolig. Etter en stund fikk han mot til å spørre rett ut: «Hvem er du egentlig?»

Den gamle kvinnen svarte: «Jeg er koleraen.»

Jeg vet ikke om du kjenner til hvordan sykdommen kolera slår ut. Det er i hvert fall en forferdelig sykdom, som du gjerne vil slippe å få. Det er ikke vanskelig å forstå at mannen ba kvinnen forlate vogna. Men han gjorde det på en høflig måte, for han ville ikke at koleraen skulle bli sint. Men kvinnen nektet. Hun lovte at hvis han tillot henne å få sitte på, ville hun ikke ta livet av mer enn fem mennesker i byen.

De kom fram til byen, og 120 mennesker døde i løpet av de to neste dagene.

Mannen var sint og begynte å lete etter sykdommen, som var forkledd i den gamle kvinnen. Da fikk hun øye på ham og sa: «Vent litt. Jeg har holdt mitt ord. Jeg har tatt livet av bare fem mennesker i byen. Alle de andre døde av frykt, bekymring og håpløshet.»

Historien er naturligvis ikke sann, men gir uttrykk for en folkelig visdom. Overalt omkring oss fins det frykt for fremtiden og bekymring for tiden vi lever i. De fleste har en følelse av at det ikke er noe de kan gjøre for å forandre på ting. Som kristne er vi ikke overrasket over all denne pessimismen. Menneskene, overlatt til seg selv, kan ha grunn til å være redd, bekymret og mangle håp.

Men vi er ikke alene. Til denne skremmende verden har Gud sendt sin Sønn, Jesus Kristus. Han er Guds lys i vårt syndige mørke. På grunn av at Jesus lyktes med å bære fram sitt evige offer for våre synder, vil alle som tror på ham, flyttes fra helvete til himmelen, fra fordømmelse til frelse.

Jesus har stått opp fra de døde. Det forandrer alt. Frykten vår får nå et annet perspektiv, og det er ingen grunn til å bekymre seg. Ved å tro på Jesus har du håp, ja, håpet omfatter alle som Jesus har frelst. Han tar imot deg når du vender deg til ham.

Av Asbjørn Kvalbein.

OPM744

Powered by Cornerstone