Straff for synder

Du har skrevet et sted at «store vansker ikke alltid er straff for store synder». Ikke alltid, sier du, men hvilke vansker er straff for store synder? (RS).

SVAR: 

Det vi her snakker om, handler om Guds styre i denne verden, og vi skal være forsiktige med å si hva Gud gjør og ikke gjør. 

Gud har overlatt til de verdslige myndighetene å gi straff for ytre overtredelser av lover og regler i samfunnet. Om noen kommer i fengsel og i vansker på grunn av grove overtramp, så er det en ordning i samfunnet. Myndigheten kan ilegge straff, Rom 13,4, 1. Pet 2,14 og 20 

Men hva med dem som ikke vil tro? Gud sier at ugudelige mennesker og folkegrupper vil straffes hvis de kjenner Herrens vei og vilje, men ikke bryr seg om hva de hører. Ordet forutsetter at det gis straff når en har foraktet frelsen og kommer til evigheten uten å ha omvendt seg. «Hard straff rammer den som forlater den rette sti. Den som hater tilrettevisning, skal dø,» står det i Det gamle testamente (Ord 15,10). Se også i nytestamentet, i Heb 10,29. Selve opprøret mot Gud kan han ikke la være å bry seg om. 

Men, og nå kommer noe viktig: Ønsker du å leve som et Guds barn på grunn av Jesus Kristus, er du kommet utenom straffens område. For i Bibelen står det om dem som vender seg til Herren og ber om frelse: «Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger» (Sal 103,10). 

Grunnen er at Jesus har båret syndene våre opp på korset, der han har sonet for det vi har gjort av urett. «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom» (Jes 53,5) 

Når vi ser hvor god Gud viser seg gjennom Kristus, blir vi ikke lenger redde for straff. Johannes sier det slik: «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten» (1. Joh 4,18). 

Ikke tolk dette som at du ikke er god nok, at du ikke er fullkommen nok for Gud, når du frykter. Ta heller til deg så rikelig av Guds kjærlighet at du ikke er redd lenger. Det er ikke spørsmål om du er fullkommen, men at Gud er fullkommen i sin kjærlighet.

Store vansker kan ramme de ugudelige. Men opplever du store vansker, du som tror på Jesus, skal du ikke tro at vanskene er til for å straffe deg. De er heller gitt for at du skal lære noe og komme nærmere Jesus. 

OPKL104

Powered by Cornerstone