Hvordan vite at Gud fins?

Folk spør ofte om hvordan jeg vet at Gud finnes. Kunne du ha skrevet litt om hva vi skal svare når vi får dette spørsmålet? Det hender jeg kan være usikker når jeg skal svare. (Line, 19 år)

SVAR:

Ja, hvem er ikke usikker overfor dette spørsmålet? Men jeg vil prøve å gi deg en oppsummering av såkalte Gudsbevis. Om de virkelig beviser Guds eksistens, vil det være forskjellig syn på, etter som hvor stor vekt en legger på tanke og logikk.

Det kosmologiske beviset sier at når det fins et univers, så må det ha blitt skapt av noe annet enn seg selv. Man argumenterer ut fra årsakssammenheng, både som grunn for hvorfor universet ble til, og hvorfor det holder seg i gang. 

1. Universet hadde en begynnelse
2. Alt som har en begynnelse, må ha fått sin begynnelse av noe annet.
3. Derfor må universet ha blitt skapt av noe annet (en Skaper). 

En variant av det kosmologiske beviset finner vi hos Thomas Aquinas, fra 1200-tallet, som tenkte langs disse linjene: 

1. Alle deler av universet er avhengig av noe
2. Hvis alle deler er avhengig av noe, så må også universet i sin helhet være avhengig av noe.
3. Derfor er hele universet avhengig av noe for å eksistere akkurat nå, og det er da avhengig av et Uavhengig Vesen.

Det teleologiske beviset er opptatt av at det ligger hensikt og mål bak noe. Dette beviset har mange varianter, men berømt er William Paleys urmaker-analogi. Et ur er meget innviklet, universet er enda mer innviklet enn et ur. Derfor går den teleologiske tankegangen langs disse linjene: 

1. Alt av design forutsetter en Designer.
2. Det er en storslått design i universet.
3. Derfor må det fins en Stor Designer av universet.

Det ontologiske gudsbeviset er om lag tusen år gammelt, utformet av Anselm. Det er filosofisk ut fra væren og eksistens. Han tenkte slik: 

1. Gud er per definisjon et absolutt Fullkomment Vesen.
2. Det å eksistere er noe fullkomment.
3. Altså må Gud eksistere.

Nå så allerede Anselm at det kunne være svakheter i dette resonnementet, så han prøvde seg på et annet, nemlig hva som er nødvendig. 

1. Hvis Gud fins, så må vi oppfatte ham som et Nødvendig Vesen.
2. Men per definisjon kan ikke et Nødvendig Vesen la være å eksistere.
3. Derfor, hvis et Nødvendig vesen kan eksistere, så må det eksistere.

Gudsbevis basert på moral
C.S. Lewis levde i forrige århundre, og han kom med et gudsbevis basert på moral. Han tenkte slik: 

1. Moralske lover forutsetter en Moralsk Lovgiver.
2. Det finnes en objektiv moralsk lov.
3. Derfor fins det en Moralsk Lovgiver.

Argument ut fra religiøst behov
Sigmund Freud var ikke akkurat en ivrig troende mann, men mente at gudstroen var en illusjon, det vil si noe innbilt. Likevel var han ikke sikker. For han spurte: Er dette behovet for Gud bare psykologisk, eller er det faktisk og virkelig? Enkelt kan en summere behovstankegangen hans slik: 

1. Menneskelige vesener trenger virkelig en Gud
2. Det som menneskene virkelig trenger, det eksisterer antakelig i virkeligheten.
3. Derfor eksisterer antakelig Gud

Argument ut fra glede
Jeg avslutter denne korte og forenklede gjennomgangen med C.S. Lewis enda en gang, han som i flere av bøkene sine argumenterte langs denne linjen: 

1. Alle naturlige ønsker har virkelige objekter (et eller annet) som en ønsker seg
2. Menneskelige vesener har et naturlig, innebygget ønske om udødelighet.
3. Derfor må det fins et udødelig liv etter døden.

Ingen som tror på Gud, bygger troen sin bare på argumenter, og i hvert fall ikke bare på ett argument.

Jeg synes det utvider perspektivet, det som Paulus skrev til Tessalonikerne, om både overbevisning og en tjenende kjærlighet som er virksom når vi kommer til troen på Gud: 

«For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn» (1. Tess 1,5).

OPKL107

Powered by Cornerstone