Omskjæring av gutter

Mitt spørsmål: Det står i Bibelen om omskjæring av gutter. Dette blir noe praktisert i andre kristne land, men ikke Norge. Hvorfor? For meg virker det som samfunnet og kulturen har tatt over troen. (Mari)

 SVAR:

Omskjærelsen ble innført av Gud for flere tusen år siden som et tegn på pakten med Abraham (1. Mosebok 17). Når guttebarna var åtte dager gamle, skulle forhuden ytterst på kjønnslemmet fjernes. Siden den gangen har jødene praktisert denne skikken. Også for dem som går over til jødedommen, hører omskjærelsen med til det som ventes av dem.

Muslimene har i mange ting overtatt jødiske skikker, blant annet denne.

I den første kristne menigheten var det et tema: Må hedninger som blir kristne, la seg omskjære? I noen tilfeller lot de det skje, helst for ikke å irritere jødene unødig.

Apostelen Paulus er imidlertid meget tydelig på at omskjærelsen ikke er noe krav for at en kan bli en kristen. Det er troen på Kristus alene som gjør oss til disipler av Ham og frelser oss inn i Guds rike. Dåpen i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn er den nye omskjærelsen.

Om frelsen i Jesus skriver Paulus: «I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender … ved Kristi omskjærelse, idet dere ble begravet med ham i dåpen …» (Kol 2,11–12).

Hvis omskjærelsen blir gjort til en betingelse for frelse, havner vi i loviskhet, som Paulus tar skarp avstand fra i Galaterbrevet: «Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere» (Gal 5,2).

Mange praktiserer omskjæring i dag med en annen begrunnelse enn den religiøse. De vil si det har noe med hygiene å gjøre, at det kan verne mot enkelte smittsomme sykdommer og lignende. Andre vil si at vi ikke trenger å gjøre noe med det som Gud har skapt. Blir et lite barn omskåret, er det gjort for livet. Det er ikke bevist at det har noen praktisk, seksuell eller hygienisk betydning. Det norske helsevesenet anbefaler ikke at omskjæring foretas som en del av tilbudet ved norske sykehus.

Mange amerikanske kristne praktiserer omskjæring. I Europa og ellers er det lite vanlig at kristne gjør det. For mange er det nok blitt et spørsmål om skikk og kultur.

Omskjæring av kvinner er noe helt annet. Riktige begreper for dette er kjønnslemlestelse, mishandling og overgrep. Ingen verdensreligion foreskriver eller anbefaler det, tvert imot.

Det finnes mye stoff om omskjæring på internett, blant annet på wikipedia.org under oppslagsordet Circumcision.

OPKL110


 

Powered by Cornerstone