Gud bare funnet på?

Finnes det egentlig en gud, eller bare en visjon som en gruppe mennesker har funnet på for å ha noe å gjøre på? (Sunniva, 19 år).

SVAR:

I tilfelle må det være en stor og omfattende gruppe som er blitt enige om å finne på noe å gjøre. For de aller fleste kulturer og sivilisasjoner, både før og nå, viser spor av en gudstro. Folk kan ha såkalte primitive forestillinger om en kraft, eller tanker om mange guder. Men nesten alle er religiøse. Hvem har ikke en følelse av at det fins en verden utenfor og bortenfor vår, at det fins en evighet? I det moderne verdensbildet snakkes det om milliarder av år, og da begynner vi vel å nærme oss en uendelighet? Den moderne ateismen, som ikke vil vite av noen gudstro, har en forholdsvis liten og begrenset gruppe av tilhengere. 

Jeg kan ikke svare for alle religioner. Men min tro og overbevisning er at Gud fins, og at han har gjort seg kjent for menneskene. Så er det opp til oss om vi vil høre på ham og ønske å ha et forhold til ham. 

Gud har vist seg i et fantastisk og variert skaperverk. Alt dette kan ikke bare ha gjort seg selv. Det vi ser, peker på at Gud fins. Hvordan han er, har han fortalt oss gjennom Bibelen. 

Gud har talt blant annet gjennom profeten Jesaja. Der sier han: «Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg» (Jes 46,9–10). 

I dette ordet peker Gud på det som har skjedd, og det som skal skje. Midt i alle begivenheter står han selv. Han har sine planer, sitt råd. Han har en vilje, og alt han har tenkt ut, vil han sette ut i livet. 

Hovedpersonen i Bibelen er Jesus. Når vi blir kjent med ham, faller brikkene på plass. 

Den bibelske visdommen sier: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette» (Ord 3,5–6). 

Sunniva, du er en enestående person, ingen er lik deg. Gud har en plan med livet ditt. Sett din lit til ham. Rasjonell tenkning er bra så langt den rekker. Men større er det å bli kjent med Gud ved å bli kjent med Jesus. Da kan han lede deg på veien til det evige livet, der alt ondt er tatt bort.

OPKL111

Powered by Cornerstone