Om jeg er god nok

Jeg sliter litt med å tro på at Jesus sto opp for meg, og at jeg er god nok for Guds nåde. Jeg vet at jeg trenger ham, og kaller meg derfor en kristen. Men jeg synes at Jesus virker så langt borte, og at han var et menneske, virker fjernt.

Hvor kan jeg finne ord som sier noe om dette? Og hvordan kan jeg endre tankene mine? (”Aina”, 18 år).

SVAR:

Når det gjelder det bildet du har fått av Jesus, kan det ikke forandres på andre måter enn at du hører sunn undervisning om ham, og leser selv i Det nye testamente. De fire evangeliene skildrer kortfattet, men konkret hvordan Jesus møtte mennesker. Prøv å leve deg inn i hva de tenkte og følte, de som kom i nærheten av ham. Jeg tenker mye på at i den tiden kunne det ha vært avstander mellom menn, kvinner og barn. Men det står at kvinnene ikke følte avstand, men bar de små barna sine til Jesus for at han skulle velsigne dem. Disiplene hadde nok mer av den tids innstilling og ville jage dem bort. Markus forteller: «Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til» (Mark 10,14). Dette var en harme drevet av kjærlighet. Og verken mødre eller barn var redde for Jesus. Da kan du også se for deg hvor kjærlig og god han er.

Du er god nok, kjære venn. For Jesus elsket de mest mislykkede og hjelpeløse. Jeg tror ikke du er så rådløs, men følelsene kan selvsagt skifte. Like før Jesus døde, sa han til disiplene: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider» (Luk 22,15). Jeg må spørre: Hvordan kunne han lengte etter å spise sammen med noen som kranglet om hvem av dem som burde regnes som den største? Hvordan kunne han vise inderlig kjærlighet til noen som både skulle sovne, rømme og fornekte ham like etterpå? Det er bare ett svar: Jesus elsker syndere. Han vet hvordan vi er skapt og har falt. Han ofret livet sitt for at vi skulle få del i hans guddommelige liv.

Når du ber til Jesus, kan du notere svar på bønn. Så går det opp for deg at han er nær deg og legger alt utrolig godt til rette. Han er en levende, oppstanden Frelser. Til disiplene sine sa han, og sier i dag: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matt 28,20).

OPKL118

Powered by Cornerstone