Bundet på jorden

Det er noe jeg står fast i. Hva menes med å binde noe på jorden, som da blir bundet i himmelen? Like etter står det noe om hva to eller tre blir enige om å be om. Er det snakk om helbredelse og å binde sykdom? Folk spør meg: Har du prøvd? (AMmas).

SVAR:

Jeg siterer like godt bibelordene du viser til, i sin helhet: «Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen» (Matt 18,18–19). 

I sammenhengen taler Jesus om kirketukt, det å hjelpe til rette en bror som tråkker feil når det gjelder lære og liv. En skal gå flere runder og snakke med ham både på tomannshånd og sammen med menighetsledere for om mulig å få ham inn på rett spor igjen. Selvsagt er det her snakk om et fellesskap av levende kristne. 

Hvis da en bror velger bevisst å trosse menigheten og den sunne læren, er han ikke lenger å regne som en kristen. Da har menigheten fått fullmakt til å binde – eventuelt løse og tilgi synder. Bindingen er å si til den som ikke vil vende om, at han ikke har sin sak i orden og ikke har del i Kristus. 

Vi kan ikke dømme, det gjør Gud alene. Men det ligger et alvor i denne fullmakten. Da kan flere i menigheten be om at Herren gir klarhet og visdom til å opptre rett og søke å løse konflikten. 

Dette har altså ikke noe å gjøre med å binde sykdom. Sykdom er ikke nevnt i sammenhengen i det hele tatt. 

Men verset etter sier noe fint om at noen få troende kan bli enige om å be Herren om alt som ligger dem på hjertet. Ja, det står: «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» (v. 20). Der Jesus er til stede, er selve himmelen kommet nær oss her på jorden. Det er løfter knyttet til bønn i Jesu navn. Vi skal være frimodige og be om at Herren vil hjelpe, støtte og helbrede. Men ingen kan kreve noe, og det klokeste er at vi ber om at hans vilje må skje i alle ting.

OPKL119

Powered by Cornerstone