Hvorfor mutasjoner og genfeil?

Hva vil du svare en person som ikke tror på Gud, og lurer på hvorfor ikke Gud kunne gjøre det slik at alle befruktede egg ble perfekte mennesker? Hvorfor skjer mutasjoner og genfeil? (RK)

SVAR:

De største hvorfor-spørsmålene om mennesket, livet, naturen og evigheten kan ingen mennesker gi svar på. En som ikke tror på Gud, står helt på bar bakke når det gjelder å gi svar.

Vi som har lært Gud å kjenne gjennom Jesus og den Bibelen han har autorisert, kan ikke forklare alt. Men vi kan se noen flere sammenhenger enn gudsfornekterne.

Bibelen sier at Gud skapte himmel og jord og alt på den. «Og Gud så at det var godt» står det flere ganger i skapelsesberetningen.

Av en eller annen grunn har Gud gitt djevelen, engler og mennesker frihet til å velge om de vil ære, lyde og tjene Gud, eller la være. Djevelen ville ikke det, og Adam og Eva fulgte ham i opprøret. Slik kom synden inn i verden. Etter syndefallet kom også naturen i ulage. Mye fungerer flott i den skapte verden, men vi er underlagt dødskreftene.

Innen dette ødeleggende finner vi det som har med sykdom, mutasjoner og genfeil å gjøre. Paulus skriver om byrdene av alt dette: «For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer … også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning» (Rom 8,22–23). Det siste betyr at en gang skal kroppen vår bli løst fra alle de gåtene, begrensningene og skrøpelighetene som hører menneskelivet til. Vi skal bli som barn av Gud, uten feil eller svakhet.

Alle mennesker merker følgene av syndefallet. Men da Jesus døde på korset og overvant døden ved å stå opp fra graven, seiret han over dødskreftene. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord,» sa Jesus (Matt 28,18). Men Bibelen sier også: «Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt» (Heb 2,8).

En kristen vet ikke svaret på alle gåtene. Men vi kan plassere livene våre inn i en større fortelling om hva Gud har gjort, og hva han vil gjøre. Han overlater meg ikke til tilfeldighetenes spill. Hans planer kan innebære også «mutasjoner og genfeil» i livet mitt. Men søker jeg ham i ydmykhet og tro, er veien, målet og planene i hans hender. «For han fullfører det han har fastsatt for meg, og av slikt er det mye hos ham» (Job 23,14).

Jeg velger å tro på Gud og følge Jesus, også når jeg ikke forstår ham.

OPKL142

Powered by Cornerstone