Mer om svinekjøtt og GT

Hei! Jeg stilte et spørsmål for en tid tilbake om hvorfor kristne spiser svinekjøtt, når det står i bibelen at man ikke skal. Jeg har lest svaret, men det tvang da fram et nytt spørsmål. Forklaringen var at forbudet stod i GT og var ment for jødene.

Men jeg trodde at som kristen måtte man tro på både GT og NT (altså GT+NT=Bibelen).

Men hvis man som kristen kan spise svin fordi forbudet kun står i GT, betyr da GT ingenting for kristne? Er det et oppslagsverk for jødedommen? Jeg skjønner ikke. Hva er GT for kristne? Hilsen Mari

SVAR:

Hei Mari, fint at du kommer tilbake til dette. Jeg besvarte spørsmålet ditt som OPKL114, og det kom på webpastorsiden, under bibelspørsmål, 9. Desember. De som ikke har sett svaret, kan jo trykke på linken. Mye av svaret på det du spør om nå, finner du i bibelhenvisningene jeg har der.

Vi skal som kristne selvsagt tro både på Det gamle og Det nye testamente. Men en del av det gjaldt for jødene som folk, altså mer politisk og kultisk. Jesus og apostlene har ikke bekreftet at slike lover gjelder i dag. For eksempel er det gjort ulovlig en del handlemåter som vi ikke vil praktisere slik i dag, blant annet når det gjelder forholdet til spedalske. Og straffene (dødsstraff og lignende) forplikter ikke oss i dag. Her er helligdager som ikke er aktuelle lenger. Om ofringer finner du side opp og side ned med bestemmelser. Men de er ikke relevante lenger etter at Jesus fullførte sitt fullkomne offer. Se for eksempel Hebreerbrevet 7,27 om dette. 

Hva er GT for kristne? Selvsagt Guds ord og en viktig kilde, inspirasjon og forpliktelse for troen vår. Nylig har jeg på webpastorsiden hatt en serie på seks bibeltimer med gjennomgåelse av Jesu bergpreken. Du finner dem ved å trykke på Flere i spalten Opplæring. 

– Dere har hørt det er sagt, men jeg ... sier Jesus flere ganger i Bergprekenen. Der hører vi at han tar hele GT på alvor, ja, ikke en tøddel av loven skal forgå. Men det er bare de ti budene han innskjerper. Og han vender seg til dels skarpt mot menneskebud som er lagt til budene, og som ikke samsvarer med kjærligheten. Se link til OPL183

Det er et stort tema du har reist, og det kan ikke forklares fullstendig i en spørrespalte. Men spørsmålet viser at det er viktig med faget teologi og det å få kunnskap om å lese og forstå Bibelen som en helhet. En sunn og bibeltro teologi kan hjelpe oss til å tolke Bibelen på rett måte.

OPKL128 

Powered by Cornerstone