Hvor min tro står

Jeg har litt problemer med å bestemme helt hvor min tro står, men håper Gud er tålmodig og forstår meg. («Irene» 20 år).

SVAR:

Kjære «Irene»,

Dette er et åpent og fint og ærlig spørsmål, og jeg tror virkelig Gud er tålmodig og forstår deg. Men jeg tror Gud ønsker for deg noe mer: At du blir trygg på at du eier en ekte og personlig tro i hjertet. Hvordan får du den? 

Jeg siterer for deg et ord fra Bibelen, fra Romerbrevet, kapittel 5, vers 2: «Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet.» 

Dette er nokså tettpakket «Kana’ans språk», så jeg vil prøve å pakke det ut litt: 

Ved ham. Det viser til Jesus. Han kan gi deg visshet. Samle tankene om ham, lær om ham, stol på ham og følg ham. Han starter troen og fører den i havn. 

Har vi også ved troen fått adgang … Troen innebærer en åpen adgang til Gud. Jesus har åpnet døren inn til Guds trone. Her er ikke lenger noe stengt, selv om det av og til kan føles slik. Til ham kan du komme i bønn med alt som ligger deg på hjertet. 

Til denne nåden som vi står i. Da Jesus døde på korset og oppsto fra de døde, sonet han for alle syndene våre. Vi kan ta imot frifinnelse, tilgivelse og en ny start på grunn av det Jesus har gjort. Dette er Guds nåde – hans velvilje og kjærlighet. Og den kommer ikke bare sånn av og til. Vi kan stå i den og leve i den. Kristenliv er trygghet og glede i og med Kristus. 

Vi roser oss av håp om Guds herlighet. Det betyr: Vi kan «skryte av» å ha fått en fantastisk flott gave: Håpet om et herlig liv gitt av Gud – det evige livet sammen med ham. Noen sier: «Jeg håper Gud er snill til slutt.» Når vi holder oss til Jesus, handler det ikke bare om en ønskedrøm eller lengsel, nei, håpet er noe trygt og fast.
 
La du merke til at dette bibelverset innebærer både tro, håp og kjærlighet? La slike gode tanker bli grunnvollen for livet ditt, lev for Jesus og følg Jesus. 

OPKL129

Powered by Cornerstone