Feil nummer?

Jeg er opptatt av rettferdiggjørelsen og lurer på hvordan jeg virkelig får den. Det er som om jeg ringer på et telefonnummer og venter på svar. Har jeg ringt feil nummer?

 Er denne rettferdiggjørelsen mer en bekreftelse fra vår Herre at nå er kontakten i orden? Da er kanskje disse nødtelefonene ikke nødvendig. For nå er jeg så nærme Gud at telefonen ikke er nødvendig.

Du skjønner at tankene mine er ofte litt forvridde. Jeg var så glad den dagen jeg skjønte at jeg hadde fått «bankkortet» fra Herren med den rette koden.

Nå bruker jeg koden for å høre om jeg kan få rettferdiggjørelsen. (Marie).

SVAR:

Jeg tror jeg skjønner hva du mener med dine artige bilder. Du venter på en måte at Gud skal svare i telefonen og bekrefte at rettferdiggjørelsen er din.

Men han svarer ikke på annen måte enn gjennom Ordet sitt. Så hvis du hører eller leser en gang til det som forkynnes om rettferdiggjørelsen, kan du se på alle bibelord som svar i telefonen rett fra Gud. Så er det bare å ta det personlig til deg.

Jeg har skrevet blant annet om frelsen og rettferdiggjørelsen forholdsvis nylig i bibeltimen Legge det bak meg 

Også i bibeltimen Gå rettens vei legger jeg ut om samme tanken.

Det viktigste er at Jesus har frelst deg. Du er døpt og vil tro. Da er kontakten i orden.

Nødnumrene er ikke nødvendige.

Du er så nærme at telefon ikke er nødvendig.

Du har fått bankkortet med rette koden. Tro og ta imot, så har du rettferdiggjørelsen.

OPKL137

Powered by Cornerstone