Savn fra min oppvekst

Hei. Jeg har nettopp lest teksten om familien som øvingsstudio. Jeg synes teksten er fin. Men så kjenner jeg at jeg savner mye av dette fra min egen oppvekst. Hvordan kan jeg få tak i dette nå som jeg er voksen?

Finnes det f. eks. bøker som kan være nyttige å lese? Ditt navn: Anonym

SVAR:

Når mange sliter med å leve sammen, tror jeg det ofte skyldes en grunnleggende mangel på trygghet hos en eller begge, eller trygghet på hverandre. Hva som har skapt denne utryggheten, og hvordan en kan komme ut av den, er ikke lett å finne ut av.

Ofte kan det skyldes forhold i oppveksten. Jeg nevner bare noen stikkord: Angstlidelser, depressive lidelser, komplisert sorg, personlighetsforstyrrelser, rus og avhengighet, senfølger etter overgrep, spiseforstyrrelser eller traumer.

Du spør om litteratur. På et praktisk og enkelt plan for å styrke kjærligheten, vil jeg anbefale Gary Chapman: Kjærlighetens fem språk. Lunde. Den har hjulpet veldig mange til å holde sammen.

Hvis en vil gå inn på dypere problemer, har jeg fått anbefalt en bok av Markman, Stanley og Blumberg: Samlivsboken. Damm.

Hvis du tror dere har problemer med grunnleggende trygghet, vil jeg råde dere til å søke hjelp fra en god sjelesørger. Det er også en god hjelp å melde seg seg på et ekteskapskurs, der en kan bedre forståelsen og samtalen.

Ellers er det interessant at Bibelen ikke går inn på alle de menneskelige og psykologiske vanskene vi kan slite med, både som enkeltpersoner og som ektefeller. Apostlene formaner oss til å ha de rette holdningene i hjertet. Jesus er opptatt av én faktor i forbindelse med samlivsbrudd: De harde hjertene. Da handler det om å ydmyke seg, gå den andre mil, bære over med hverandre osv. Dette blir forkynt videre spesielt i brevene i NT.

Jeg er ikke kyndig i det som en savner fra sin oppvekst, og det som skaper eller truer den grunnleggende tryggheten. Men kanskje de myke hjertene kan bære over med mye som ligger i den såkalte bagasjen en sliter med fra fortiden. 

Jeg knytter til noen linker her, først den artikkelen du nevner: Familien som øvingsstudio

Videre et opplæringsprogram jeg laget for noen år siden: Ekteskapet på service

Og: Håp gjennom utfordringer i ekteskapet.

Må Herren gi deg og din ektefelle hjelp og visdom.

OPKL141

Powered by Cornerstone