Katolikkene også?

Hei. Jeg lurer på – når vi snakker om Jesu legeme, er katolikker også en del av det? (Harkirat Singh)

SVAR:

Dette med å høre til Kristi legeme er Paulus inne på i Efeserbrevet. Han omtaler det som et mysterium, en hemmelighet, noe som før ikke var kjent, men som nå er åpenbart. Det er blitt gjort kjent for Jesu hellige apostler og profeter ved Ånden.

Hemmeligheten er: «At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet» (Ef 3,3–6).

Jeg synes det ofte kan være fruktbart å lese et viktig og innviklet vers bakfra. Da ser vi at Paulus snakker om evangeliet, det glade budskapet. Denne gode nyheten handler om Jesus, som er en kanal for Guds evige godhet og kjærlighet overfor denne verden. I evangeliet om Jesus er det gitt et løfte om at hver den som tror på ham og tar imot nåden, ikke skal gå fortapt, men arve evig liv. (Joh 3,16).

Når det så sies at hedningene er medarvinger, betyr det ikke at de blir automatisk frelst, aller minst bare fordi de er hedninger. Men når de tar imot nåden og blir kjent rettferdige av tro, så har til og med de en plass i Kristi legeme, som er Guds forsamling eller kirke her i verden.

Det er viktig å merke seg at kirken ikke er en institusjon eller en politisk størrelse. Kirken er Guds folk, de sanne troende menn og kvinner som lever sitt nye liv på grunnlag av evangeliet, samles om nådemidlene og lytter til Herrens ord.

I alle sammenhenger fins det mennesker som ikke lever i trossamfunnet med Jesus. I alle sammenhenger fins det mennesker som lever troens liv med Jesus. De som hører Jesus til, hører med til legemet.

Ingen hører til Kristi legeme fordi de er formelt registrert som katolikker, like lite som noen automatisk hører med til den sanne kirke fordi de har medlemskap i en luthersk eller baptistisk kirke.

Hvem som hører med eller ikke hører med, avgjøres av den enkeltes personlige forhold til Jesus Kristus. Om ham skriver apostelen Paulus: «Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.» (Ef 4,16)

OPKL145

----------------------------------------------------

RESPONS 19. juli:

Om katolikkene..,
Svaret ditt er noe av det klareste jeg har hørt, noe som jeg vil bruke i slike sammenhenger. Takk. JKN
 

Powered by Cornerstone