Flytte gjerdet
Bildet er tatt av Gerhard Bögner/Pixabay

Flytte gjerdet

Det hendte i 1921, like etter første verdenskrig. Mye var ødelagt av hus og hjem, men verre var alt hatet som hadde oppstått mellom mennesker. En kvinne som var sykepleier, hadde ofret seg for å støtte de syke i det sørlige Polen. Sent og tidlig hadde hun hjulpet de mest elendige. Hun brukte opp seg selv fullstendig og døde midt i tjenesten.

Men da oppsto spørsmålet: Hvor skulle de begrave henne? Det var i en romersk-katolsk landsby, i et romersk-katolsk område, og loven forbød at andre enn døpte romersk-katolske personer kunne bli begravet i innviet jord.

Kvinnen var høyt elsket av alle, men tradisjonen og kirkelige regler lå fast. Endelig ble det avgjort at sykepleieren kunne bli begravet like utenfor gjerdet til kirkegården.

Men natten etter begravelsen hadde noen av bøndene i området, som også var trofaste katolikker, flyttet gjerdet, så sykepleierens grav kom innenfor.

Det ble et sterkt vitnesbyrd, ikke bare om respekt og kjærlighet. Det sier noe om hva Jesus har gjort for oss. Han river ned skilleveggene og opphever grensene som vi trangsynte mennesker har satt opp. Vi utelukker dem som Jesus vil innelukke i sin favn. Du kan tenke på det også ut fra denne synsvinkelen: Jesus har flyttet gjerdet, slik at du som ble satt utenfor, nå har en plass innenfor. Jesus vil ha deg med. Tar du imot denne gode gaven?

OPM745

Powered by Cornerstone