Savne noen i himmelen?

Jeg er ikke sikker på at jeg kommer til himmelen, men kommer jeg der til å savne noen av dem jeg er glad i?

Jeg vet ikke hva alle vennene mine tror om Gud og Jesus. Og jeg har ikke lyst til å tvinge troen min inn på dem. Men hvordan kan jeg bli glad for å være i himmelen om jeg savner noen av mine kjære der?

SVAR:

Du skriver først at du ikke er sikker på at du kommer til himmelen. Mange med deg sier: Jeg håper at jeg kommer dit. 

Da vil jeg be deg merke deg et ord fra Bibelen om «Gud, vår Herre Jesu Kristi Far». Han har «etter sin store miskunn … gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde». (1. Pet 1,3) 

Når folk sier «håper», så er dette bibelordet et bedre grunnlag å bygge på. Gud har gjenfødt dem som tror på Jesus, til et evig liv. Da Jesus døde og sto opp for deg, har han allerede skjenket deg frelsesgaven og adgangen til himmelen. Av nåde er du frelst. Det står ikke at du kan håpe, kanskje å bli frelst. Jeg ønsker for deg at du oppdager dette og tror det. 

Når det gjelder det å savne noen i himmelen, kan det hende vi tenker for snevert om mange ting. Guds tanker er ikke våre tanker. Og gode mennesker kommer ikke til himmelen fordi de er gode og snille, men fordi de tror på Jesus. 

Jeg har lest et bilde pastor Ken Klaus bruker: Sett at en epidemi rammet verden, og dødeligheten var 100 prosent. Sett at en lege hadde en kur, men for at det skulle bli nok medisin til alle, måtte en eller annet gi sitt blod – hver eneste dråpe han hadde, slik at han mistet livet. Sett at sønnen til legen meldte seg frivillig som donor, han kunne fremskaffe medisinen som frelste hele menneskeheten. Tenk deg så at legen gjorde denne medisinen gratis tilgjengelig for alle. Hva ville du tenke om en slik lege og en slik selvoppofrende sønn? 

Men tenk da om noen bare blåste i denne medisinen, som var både gratis, smertefri og hundre prosent helbredende. Hvem kan da kritisere legen og hans sønn? 

Denne historien gir et bilde av hva Gud har gjort for oss ved hjelp av Jesus. Far sendte Sønnen for at vi skal leve. 

Hva med dem som opplever himmelens glede? Jeg tror de da vil forstå hva Guds nåde, kjærlighet og rettferdighet innebærer, at han inderlig ønsket at alle skulle bli frelst. Og de vil undre seg over Guds nåde, at han virkelig frelste dem. Og de vil ikke finne grunn til å kritisere Gud for noe, og Herren vil selv tørke bort alle tårer. Jeg tror ikke vi vil savne noe i himmelen.

OPKL151

Powered by Cornerstone