Morgenbønn 2

Kjære himmelske Far, du som utbrer din barmhjertighet over alle mennesker over hele jorden, tenk på alle dine barn, som sammen med meg tilber deg, og som jeg er knyttet til i Åndens enhet. Alle som har vist meg kjærlighet, betror jeg til din faderlige godhet. Hver og en som jeg har kjær, legger jeg i dine armer. Bevar dem som jeg nå i mitt hjerte overlater til deg. Kom oss alle til hjelp i nød og vanskeligheter, slik at vi blir frelst med kropp og sjel og kan prise ditt hellige og underfulle navn. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. (Inspirert av August Hermann Francke)

Powered by Cornerstone