Kveldsbønn 4

Det står skrevet i Salme 91: «Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Herre, vi takker deg for det evige livets ord. Mye av det du har talt, har vi glemt og gått forbi, men av den grunn må du ikke ta ditt ord fra oss. Gi oss din Ånd som minner oss om hva du har sagt, og leder oss fram til hele sannheten. Vekk i oss en tørst etter ditt ord, og hjelp din forsamling til trofast å holde seg til nådemidlene. Lær oss å holde sammen med alle som tilber ditt navn. Vær med oss alle dager inntil verdens ende. Amen. (Inspirert av E. Billing)

Powered by Cornerstone