Kveldsbønn 2

Å, Gud, du ber oss om å søke deg, og du er til stede før vi roper. Jeg bønnfaller deg ydmykt om å stanse hos meg og herske i meg, og gjøre mitt hjerte til en bolig for din majestet. For å skue deg er å eie et kongerike, og å prise deg er sjelens glede og salighet. Tenk på at min tørst etter deg er ditt eget verk. Hold den ved like og tilfredsstill den dag etter dag. Å, du vårt sanne liv, la oss finne deg. Og bevar oss hos deg, her og overalt, nå og alltid, ja, i evighet. Amen. (Inspirert av Augustin)

Powered by Cornerstone