Forbønn for syke

Herre, du som bestemmer over liv og død, Far i himmelen, du som har formet kroppen og skapt sjelen, vi roper på deg om barmhjertighet for de syke. Skynd deg å hjelpe dem. Gi dem helbredelse og helse. Ta plagene i din hånd. Reis opp dem som er slått ned. Du som er all trøsts Gud, gi lindring til alle som lider, og la deres sjel og kropp oppleve din mektige hjelp. Gjør dette for at ditt store navn kan bli opphøyd. Deg tilhører makten og æren i all evighet, Amen. (Inspirert av Serapion av Antiokia)

Powered by Cornerstone