Bønn om trøst og kraft

Herre, du alene bestemmer over livet mitt. Enten det blir kort eller langt, hører jeg deg til. Tilgi meg syndene mine. Stå sammen med meg, Herre, om jeg må oppleve smerte i kroppen eller sjelen. Hjelp meg å huske og ta til meg dine ord som trøster. Om tankene svikter og sjelen ikke makter å holde fast på trøsten og tryggheten, så la bildet av den korsfestede stå for meg. Takk for helbredelsen og kraften i din lidelse og forsoning, din død og oppstandelse til et nytt liv. Herre, i dine hender overlater jeg min ånd. Amen. (Inspirert av Nathan Söderblom)

Powered by Cornerstone