Bønn om et mildt sinn

Gud, gi meg tålmodighet og mildhet, slik at jeg ikke sårer noen. Hjelp meg til ikke å ødelegge freden, men bevare gode forhold til alle mennesker, så langt det står til meg. Gi oss ved din Sønn, Fredsfyrsten, fredens edle gave. Bind hjertene våre sammen i kjærlighet. Hjelp oss alle til å glemme fort og tilgi alle fornærmelser og krenkelser, slik som du har tilgitt oss. Ja, må din fred, som overgår all forstand, bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. (Inspirert av Johann Arndt)

Powered by Cornerstone