Bønn når jeg har angst

Barmhjertige og trofaste Frelser, du har selv opplevd angst, og du bor nå i den himmelske gleden. Se i nåde til dine som plages av angst. Hold dem oppe slik at de ikke synker ned i motløshet. Du som i Getsemane ble styrket av en engel, styrk nå oss med din mektige kraft. Så kan de som hører deg til, også i angsten håpe på deg og siden med enda større frimodighet få trøst av deg i all nød. Når jeg en gang blir frigjort fra angsten, skal jeg takke deg for den nøden som gjorde din herlighet enda større. Amen. (Inspirert av Henric Schartau)

Powered by Cornerstone