Bønn når jeg angrer

Hellige Gud, du har ut fra din nåde vist meg mine store og alvorlige synder. Vis fortsatt din barmhjertighet mot meg. Gi meg den angeren som er i samsvar med ditt sinn. Kast all min skyld i havets dyp, slik at du i din strenge dom aldri mer vil tenke på den. Vekk hos meg avsky for synden og hjelp meg til alltid å leve etter din vilje. Trøst og reis meg opp igjen i din godhet. Hør meg, arme synder, for Jesu Kristi skyld, Amen. (Inspirert av Bernhard av Clairvaux)

Powered by Cornerstone