Bønn når jeg er urolig

Gud i himmelen, av og til er vi trygge i din vilje, av og til forstår vi ingen ting. Opplys oss, Herre, når spørsmålene kommer. Stundom ser vi klart hvordan du leder, andre ganger ser vi ikke noe. Hjelp oss, Herre, når tvilen kommer. Stundom ser vi sporene av din kjærlighet, andre ganger ser vi ingenting. Vær med oss, Herre, når angsten kommer. Av og til arbeider vi for din fred, andre ganger gjør vi ingenting for den. Gjør oss våkne, himmelske Far, og la din fred komme til oss i din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. (Inspirert av Dietrich Bonhoeffer)

Powered by Cornerstone