Bønn for de unge

Herre Jesus, du var bare tolv år gammel da du visste at du ville gå Guds vei. Vi ber deg for alle de unge i landet vårt, i menighetene våre, over hele verden. Tal til dem på et språk som når hjertene. Hjelp dem til å oppdage deg og følge deg på sin måte. Ta deres opprør og deres idealisme i din tjeneste, du som valgte Simon ivreren som en av vennene dine. La de unge søke til det kristne fellesskapet, finne frelse, glede og ro der. Forny fellesskapene våre ved dem, du som kan gjøre alle ting nye. Du, Jesus Kristus, som har brutt ned alle skillemurer, la unge og eldre sammen få glede seg i deg og sammen gjøre enda større gjerninger enn dem vi til nå har sett. Amen. (Inspirert av Kerstin Anér)

Powered by Cornerstone