Kveldsbønn 1

Du har gitt meg glede i mitt hjerte … I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet. (Fra Salme 4). Jeg takker deg, himmelske Far, at jeg alltid får leve under ditt blikk. Om ikke mennesker ser meg, så er jeg sett av deg. Om jeg aldri lærer å kjenne meg selv helt ut, så er jeg helt og fullt kjent av deg. Takk, Far, for at du alltid ser meg gjennom din elskede Sønn, Jesus Kristus, tilgitt og elsket i ham. Takk for at du daglig nevner mitt navn, slik at jeg på nytt kan finne meg selv i deg. Og når en gang min kropp skal avkles og tid og rom forsvinner, Far, takk at jeg likevel alltid får være under dine skapende øyne. Amen. (Inspirert av G. Edman)

Powered by Cornerstone