Hva hvis Gud ikke eksisterer?

Heisann. Du, jeg har et spørsmål jeg gjerne vil stille hvis jeg får lov: "Hva er konsekvensen hvis Gud ikke eksisterer? Og er kristne skyldige i å villede folk og skape uro hvis dette er tilfellet?" Vet ikke om det er godt nok formulert, men tenkt litt på det. (Jente 20)

SVAR:

Jeg vil prøve å svare ved å føre deg inn i en tankerekke. Jeg har noen ganger bedt alle slags unge mennesker svare skriftlig på følgende spørsmål: «Hvilke er de største verdiene i livet ditt? Hva vil du si gir deg mest glede? Nevn de fem viktigste.»

De aller fleste setter på topp eller nesten høyest: Familie og venner.

Da spør jeg: Hva styrker familien, hva bygger vennskap, og hva ødelegger disse verdiene? Kan det være at Guds bud og ordninger er de beste til å skape og sikre de verdiene som familie og vennskap er?

De ti bud rettleder om gode, menneskelige verdier: Ydmykhet, jeg er ingen gud selv (1. bud). Ikke spotte Gud, heller ikke misbruke andre menneskers navn og person (2. bud). Holde hviledagen hellig - respekt for en tid vi kan pleie vennskap, familie og fornyelse for kropp og sjel (3. bud). Hedre far og mor - respekt for foreldre, lære god oppførsel av dem (4. bud). Ikke slå i hjel - respekt for livet, avsky all vold (5. bud). Ikke bryte ekteskapet - trofasthet mot ektefellen, respekt for det andre kjønn (6. bud). Ikke stjele - respekt for det som mitt medmenneske og fellesskapet eier (7. bud). Ikke lyve - respekt for sannheten (8. bud). Ikke misunne og ønske å ta fra det gode som andre har (9. og 10. bud).

Ved siden av dette har vi de tre store verdiene i kristendommen: Tro, håp og kjærlighet – alle tre knyttet til Jesus som et praktfullt forbilde.

Den gylne regelen er kjent av de fleste: Elsk din neste som deg selv. Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg, gjør det mot dem. Ja, kristendommen er vel den eneste religion som sier: Elsk dine fiender.

Er du enig i at disse verdiene styrker familien? Når de blir respektert, vil de også bygge vennskap? Vil ikke vold, tyveri, løgn ødelegge vennskap?

De gode verdiene fins i verden, og de praktiseres heldigvis av både kristne og ikke-kristne. Men kristen forkynnelse styrker dem.

Hva hvis Gud ikke fins? Har vi ikke da likevel hatt stor glede av de familiebyggende og vennskapsbyggende verdiene? Har da kristendommen hatt en ond eller skadelig innflytelse?

Nå tror jeg faktisk at de gode verdiene ikke hadde fått den plassen de har, hvis ikke Gud hadde gitt dem i Bibelen og ved sin sønn Jesus, som ble menneske.

Hvis Gud ikke fins, er kristne da skyldige i å ha villedet folk? Villede må bety å lede folk til noe ondt. Men har ikke kristendom tvert imot ført til noe godt, for eksempel i forholdet til de store verdiene familie og vennskap?

Så snakker du om «å skape uro». Det minner om hva noen tenker i dag. Hadde det ikke vært for religion, ville det vært fred i verden.

Men det stemmer ikke. Nå har det alltid vært mennesker og bevegelser som er kristne i navnet, men ikke i praksis. Frafalne kirker og enkeltkristne kan gjøre mye galt i Guds navn.

Men de verste katastrofene i de siste hundre årene, der hundrevis av millioner har mistet livet, er de ikke skapt av Stalins marxisme, Hitlers nazisme, Maos kommunisme, Pol Pots ateisme og antisemittisk islamisme?

Mye kan sies for å svare på spørsmålet ditt. Jeg vil avslutte med å si noe godt om den Gud jeg tror på. Jeg gjør det med å sitere fra gudsmannen Moses: «Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike – ja, fra evighet til evighet er du, Gud … For tusen år er i dine øyne som dagen i går når den farer forbi, som en vakt om natten … La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet for deres barn.» (Salme 90,1-2.4.16)

OPKL373

Powered by Cornerstone