Hva er å tilgi?

Det er legedom i å tilgi. Eg trur på det og har opplevd det. Men eg slit likevel, for kva er å tilgi? Kva innebær det? Eg orker ikkje forholde meg til dei som har gjort vondt mot meg, men overgir dei til Gud og til hans straff. Er det å tilgi? Vi snakker om å tilgi, men ikkje gløyme. Kva ligg det i det? Helsing ”Synnøve”

 SVAR:

 Du oppfordrer meg til å følge opp det forrige spørsmålet ditt – Kan overgrep tilgis? som jeg la ut her på webpastoren for en uke siden.(Søk på OPKL160)

Hva tilgivelse er, lærer vi av Gud. Han tåler ikke synd og urett. Logikken tilsier at han må dømme oss hardt, for han vil ikke ha syndere i nærheten av seg.

Men Gud har sin egen logikk. Han lot sin egen sønn ta straffen i stedet for oss. Derfor kan og vil han benåde enhver som tar imot en så storslått gave som frelsen er.

Har vi sett dybden i Guds tilgivelse, blir det enklere for oss å komme inn i tilgivelsens verden og tenkemåte, for å si det slik. Uten Gud får lett hevntanken dominere i forholdet mellom mennesker.

Bergprekenen lærer oss om Guds rikes nye etikk. Der sa Jesus ord som ikke er lette å praktisere hvis vi er blitt dypt såret: «For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.» (Matt 6,14-15)

Vi kan ikke svekke disse ordene. Men har du opplevd noe kriminelt eller grensesprengende ondt, må ikke dette ordet leses lovisk. Det er den onde gjerningen og personen bak den, som skal stilles til ansvar. Du må ikke føle kravet om å tilgi så sterkt at du tar skylden for det hele på deg selv.

Gud tilgir ikke synder som ikke blir bekjent. Han åpner bare for dem som tar imot hans frelse og tilgivelse. Derfor må utgangspunktet være at den som har gjort noe galt, først ber om tilgivelse.

Tilgir du, trenger du ikke å glemme. Du er et menneske, ikke Gud. Du må kanskje bære på konsekvenser, smerte og sorg. Ta deg tid, Gud arbeider alltid – med deg og alle mennesker – så lenge nådetiden varer.

Har vi for liten evne til å tilgi, tror jeg Gud vil tilgi oss også den synden, om vi bekjenner den for ham. Hold fast i Jesu nåde, selv om du ikke kan begripe hele dybden av den.

OPKL161

Powered by Cornerstone