Guds løfter gitt til alle?

Jeg lurer på noe når jeg har sittet og hørt talere på bedehuset. Det blir sagt at vi må ta til oss løftene fra Gud. Bibelen er full av løfter, sies det. Herren holder det han har lovet. Men gjelder disse løftene alle mennesker? Er de gitt bare i spesielle tider og til bestemte mennesker eller grupper? (Uten navn)

SVAR:

Du har rett i at noen løfter bare er gitt til enkeltmennesker til spesielle tider. Abraham og Sara var barnløse lenge, som du vet, men de fikk løftet om at Sara skulle føde en sønn (1. Mos 18). Det skjedde. Dette løftet gjaldt naturligvis bare for dem.
       
Noen løfter gjelder spesielt jødefolket: «De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.» (Rom 9,4).

Videre har vi et løfte som det vi finner i Hebreerbrevet: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg» (Heb 13,5). For dem som setter sin lit til Kristus og stoler på ham, gjelder løftet om at han alltid vil være med.

Men så kan det hende vi står i en spesiell valgsituasjon. Kanskje vi inderlig trenger hjelp. Vi kan ønske å bli frisk fra sykdommen vi har, eller at vi ikke må miste arbeidet. Tusen behov og ønsker kan melde seg.

Da tror jeg ikke vi bare skal bygge på bibelsitater tatt ut av sammenhengen de står i. Du kan for eksempel se en bror eller søster gjøre noe spesielt. Så kan du slå opp i Bibelen og feste øynene på: «Gå du bort og gjør likeså!» Leder Gud på den måten? Jeg tror du skal være nøktern, bruke fornuften og ta imot gode råd fra venner før du lar enkeltord diktere deg.

Kan det være at Gud ønsker noe fra deg før du venter at drømmene skal oppfylles? Jeg synes dette ordet fra Ordspråkboken viser at når vi gjør vårt, vil Gud gjøre det bare han kan. «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde!» (Ord 3,5–7).

Hva står det her? Det er riktig å bruke sunn forstand, men ha først og fremst tillit til Gud. Samme hvor livet leder deg, så legg vekt på å lære ham og tankene hans å kjenne. Hold deg borte fra synden, vis rett gudsfrykt, og ikke tro at du får et godt liv uten å være åpen for at han leder deg.

Vi kan spørre: Har jeg tro på Jesus, har jeg et ønske om å være lydig, har jeg lært tålmodighet? Når vi tenker på løftene i Bibelen i samsvar med slike holdninger, blir det lettere å se hvilke løfter som handler om den situasjonen vi står i.

Dette bekrefter et annet bibelord. Gjennom kunnskap om og kjennskap til Jesus har Gud «gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten» (2. Pet 1,4)

Guds ord sier: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet.» (Heb 10,23) Legg merke til hvordan dette verset har fokus på det håpet som Jesus er, og at han er trofast. Han må bli viktigere enn løftet.

Oppfyllelsen av løfter knytter Bibelen til Jesus: «For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» (2. Kor 1,20)

Hvis et løfte ikke blir oppfylt, kan du spørre: Gjelder det virkelig deg? Er du i rett posisjon til å ta imot? Vil Herren bli æret om du får dette? Kan han svare på denne bønnen uten at det skaper problemer for andre? Vil det hjelpe deg til å vokse åndelig sett?

Herren vil bygge troen vår gjennom Bibelen, løftene og Den Hellige Ånds påminnelser. Han vil gi kraften vi trenger for å være lydige. Han vil øve oss opp i tålmodighet. Den som har levd nær Herren, vil nok etter hvert ha noe å fortelle om hvordan han oppfylte løftene sine.

Bibelen ber oss om å la være å bli sløve, men at vi i stedet «følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene» (Heb 6,12). Det største løftet vi kan arve, er bare helt ufattelig: «Og dette er løftet han ga oss: det evige liv.» (1. Joh 2,25). «Løftet om å komme inn til hans hvile, gjelder ennå.» (Heb 4,1).

OPKL162

Powered by Cornerstone