Mareritt om Jesu gjenkomst

Jeg hadde et mareritt om Jesus gjenkomst. Jeg drømte at folk reiste opp til himmelen, men jeg fikk ikke være med. Jeg ba og ba. Tror du at Gud prøvde å si meg noe i den drømmen? (Spørsmålet er mottatt anonymt gjennom responsskjemaet på webpastoren.no)

 SVAR:

 Det er ikke min sak å klargjøre om Gud har talt på denne måten. Jeg er i tvil om han har gjort det. Han kan nok advare oss, men skjer det gjennom skremmende drømmer? Djevelen er ekspert i å skremme, Gud bruker neppe milde eller sterke former for terror for å vekke oss og få oss til himmelen.

Når du har drømt så skummelt om dette, kan det tyde på at du har et uavklart forhold til både Jesus, til Gud, til døden og evigheten. Derfor vil jeg vise til noe av det Bibelen sier om disse forholdene. Bibelen vil ikke skremme, men trøste.

Den scenen du har drømt om, er skildret i bøker og filmer under samletittelen Left Behind. Det er noen setninger i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 15 til 18, som kan spinnes videre på for å lage slike dramaer. Men merk at Paulus der ikke er så mye opptatt av at noen skal bli etterlatt. Han vil heller trøste og si: De som har lært Jesus å kjenne her i verden, som tror på ham og holder seg til ham, skal aldri noen gang skilles fra Kristus, verken som levende eller døde. Jesus talte også om dette i Lukas 17, fra vers 34. Han talte først vekkende til fariseerne, som regnet som selvsagt at alt var i orden med dem. Deretter talte han til disiplene.

Lukas gjenga senere Jesus slik: «Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme.» (Luk 21,9)

Jesu venner trenger ikke være redde. Jesus sa med stor overbevisning, og med disse ordene ville han trøste og oppmuntre oss: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» (Joh 5,24)

Enten du skal møte døden som alle andre, eller oppleve Jesu gjenkomst, skal du være frimodig. Du ba desperat da du drømte. Fortsett å be til Jesus, ikke i redsel, men i trygghet. Si at du trenger ham som frelser og herre. Jesus har selv sagt, og det gjelder i dag også: «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» (Joh 6,37) Han vil så gjerne ta imot deg, både nå og i evigheten.

 OPKL165

Powered by Cornerstone