Ikke være glad i mine nærmeste?

Ønsker Jesus at vi skal bryte med våre nærmeste? Vil han bevisst skape strid mellom familiemedlemmer? Får jeg ikke lov å være glad i mamma? Les spørsmål fra ei jente på internatskole, og webpastorens svar.

Ikke være glad i mine nærmeste?

 Jeg har et spørsmål til et bibelsted. Det står i Lukas 12,49: «Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent!» Litt lenger ut sier Jesus: «Far skal stå i strid mot sønn, og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.» (v. 53). Hva vil Jesus si her? Må innrømme at jeg blir usikker når jeg leser det. Får jeg ikke lov å være glad i mine nærmeste som før? Har et nært og godt forhold til mamma. Kan være vanskelig også altså. Men skal jeg stå imot henne? Jeg ser jo at jeg fort blir irritert og sint. Spesielt hvis hun sier noe imot mine tanker overfor Guds vilje. Har store problemer med det Jesus sier om familieforhold. Utenom det med mennesker og Guds bud da, der kjenner jeg meg ofte igjen. (Jente, elev på internatskole)

 SVAR:

 Det Jesus sier i Luk 12, har sin bakgrunn i at han står foran det å lide på korset. Han har opplevd motstand blant folket. Han venter at de som tar imot ham, blir frelst, mens andre vil avvise ham. Det blir en kamptid, som han snart håper vil gå over.

Omkring religion er det mye strid også i dag, som du vet. Da sier han til oss på forhånd at det kan bli vanskelig i enkelte familier, der kanskje et barn vil tro på Jesus, men foreldrene er imot.

Han sier ikke at vi skal skape strid eller stå imot noen. Han sier mange steder at han selv er fred, kommer med fred og vil gi fred. Paulus skriver: «Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!» (Rom 12,18) Det gjelder selvsagt også våre nærmeste.

Jesus snakker i Luk 12 om endetiden, de siste dagene før han kommer igjen, når ting kan komme til å bli veldig tilspisset. Da skal du absolutt være glad i alle mennesker, og spesielt dine nærmeste. «La deres tale alltid være vennlig» (Kol 4,6)

Jesus kaller deg til å vise omsorg for mor og far. Paulus skriver: «Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro» (1 Tim 5,8).

Ta derfor godt vare på forholdet til moren din. Hun trenger deg, og du trenger henne. Men hvis du syns det er vanskelig, er det klokt å snakke med en sjelesørger om det. Kanskje du kan vinne henne for Jesus?

 OPKL168

Powered by Cornerstone