Synd å gifte seg med en ikkekristen?

Er det synd om jeg som kristen gifter meg med en som ikke er kristen, og som tror mer på den mørke siden, ånder og slikt? (Anonym, gjennom skjemaet på webpastorsiden)

SVAR:

En av betydningene av ordet synde er «å bomme på målet». Jeg synes det er vanskelig å tro at det kan være Guds vilje at du skal gå inn i et slikt forhold som du forteller om. Da vil du feile i forhold til det Gud ønsker for deg.

I det sjette kapitlet i Andre Korinterbrev er Paulus opptatt av at kristne ikke må tråkke feil. Vi kan bli for snevre i en del ting, da må vi «utvide hjertene».

Men vel så farlig er det å slå inn på en verdslig livsstil. I denne sammenhengen skriver apostelen: «Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?» (2. Kor 6,14–15).

Dette er sterke og klare ord.

Det er generelt ikke klokt at en kristen gifter seg med en ikke-kristen. Enda mer ødeleggende er det å slå seg sammen med en som søker fellesskap med mørke og onde ånder.

Husk at et ekteskap er en pakt for livet. Jeg tror du ønsker å leve i et rett forhold til Gud og ha Jesus som frelser, siden du følger med på denne siden. Be Gud lede deg til en ektefelle som vil følge Jesus, slik at dere sammen kan hjelpe hverandre frem til det evige livet.

 OPKL169

Powered by Cornerstone