Hvorfor har vi levd før?

Hvorfor har vi levd før, og hva var meininga med livet da? Og hvor kommer arrogante Jesus inn da? (Mann, Oppland)

SVAR:

Det er noen som lærer at vi lever det ene livet etter det andre (reinkarnasjon). Det gir ikke mye håp og lys når enkelte religioner hevder at du kan bli født som en ku, så et menneske, og deretter kanskje en rotte.

Bibelen åpenbarer noe helt annet. Som mennesker er vi skapt i Guds bilde. Vi har fått ett liv. Det fortsetter etter døden. De som ikke tar imot frelsen i Jesus, vil da gå evig fortapt, mens de som tror på Jesus, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det livet blir uten synd, i nærheten av Jesus, som er bare god. Da skal han tørke bort alle tårer. Synd, sykdom og død skal ikke være mer.

Det gir god mening å leve med den Jesus som skildres så varmt og positivt i Bibelen. Han har båret syndene våre opp på korset, så vi heretter kan få leve i tilgivelsen. At han sto levende opp fra graven, viser at han er dødens overmann.

Så jeg oppfatter ikke Jesus på noen måte som arrogant. Jeg har aldri lest om noen person som var så ydmyk som han. Han fornedret seg selv, ble en tjener og led villig døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham. En dag skal alle bøye kne for ham og bekjenne at Jesus er Herre. Se Filipperbrevet, kapittel 2, vers 5 til 11.

Jeg håper du har det godt. Når du sender et spørsmål som dette kl. 3 om natten, undres jeg på om du kanskje har hatt et bedre liv før enn du har nå. Hvis du vil, kan gjerne vi i Norea be for deg, at du må lære Jesus å kjenne og få et håp for livet og evigheten. Vennlig hilsen Asbjørn.

OPKL375

Powered by Cornerstone