Står Jesus bak alle helbredelser?

Hei! Når noen blir helbredet, er det alltid Jesus som står bak? Hvem er det viss ikke, fins det mennesker som har disse evnene som en "nøytral" naturgave? Tenker på alle tegn og under som skjer i menigheter som jeg tenker ikke er Bibeltro.

Hvem er disse som vi leser om i Bibelen, som kommer fram til Jesus og ikke skjønner hvorfor de ikke får komme inn, de henviser til alle tegn og under de har gjort i hans navn, og Jesus sier han kjenner dem ikke? Mvh A.V

SVAR:

Når jeg skal gi deg et svar, får jeg lyst til å sette det på spissen og si: Det er bare Gud og Jesus som kan helbrede. Djevelen kan det ikke, han kan bare ødelegge. Når noen blir helbredet, er det bare spørsmål om hvem som tar æren for det.

Gud har skapt oss med selv-reparerende kropper. Slik opplever vi helbredelse hele tiden. Millioner av hvite blodlegemer er i virksomhet for å stanse smitte og infeksjoner. Andre jobber med å få sår til å gro. Derfor lovpriser David Gud fordi han «leger alle dine sykdommer». (Sal 103,3) Det gjør han kontinuerlig. Her jeg sitter på en kafé i en liten by og skriver dette, kan jeg takke Gud for at han har helbredet meg i dag.

Men vi vet også at sykdom kommer, og kroppen klarer ikke å stå imot, i hvert fall ikke så raskt som vi ønsker. Vi går til lege og får medisiner og behandling. Ofte får vi god hjelp, kurene virker, og vi lever med glede videre. Hvem skal ha æren for dette? Både medisinsk personell som hjalp oss, men først og fremst Gud som helbredet oss.

Nå skriver Paulus at det fins en nådegave til å be for syke så de blir friske. Noen får «nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd». (1Kor 12,9)

Merk at gaven gis ikke for at noen skal få skryte av den, men «ved Guds Ånd», som alltid er opptatt av å gi æren til Jesus.

Alle sanne tegn og under skal tjene til å peke på at Guds rike kommer. De skal peke på Jesus som vår sanne Frelser for både kropp og sjel. Hvis de ikke gjør det, er det noen som har tatt æren fra Jesus for å sette seg selv i fokus.

Derfor er det alvorlig, det du peker på, at noen på den store regnskapsdagen vil vise til at de har gjort mange kraftige gjerninger i Jesu navn. Likevel kan Jesus komme til å støte dem bort, fordi de ikke hadde det rett i hjertet. De kjente ikke lovens egentlige mening: Å ha et ydmykt, nådesøkende sinnelag. (Matt 7,22-23)

Det er heldigvis ikke vi som skal dømme. Men vi skal vurdere og prøve alt på Guds ord, og da hører vi på dem som med et ydmykt hjerte bekjenner Jesu navn.

OPKL377

Powered by Cornerstone