Jeg som tviler …

Jeg som tvilende, kan jeg være en disippel av Jesus? Jente, 19 år

 SVAR:

Ja, det kan du. De som Jesus kalte, var slett ikke fullkomne gutter. Etter hvert fikk Jesus også noen jenteelever. Det var nettopp det de var: elever, lærlinger.

Og jeg skal si de hadde mye å lære. En gang kranglet de om hvem som ble vurdert til å være den største av dem i folks øyne. Det gjorde de nettopp mens Jesus forberedte seg på å gå i døden, og trengte all den menneskelige støtten han kunne få.

En gang var de sterkt i tvil om Jesus kunne ha med barn å gjøre, så de jagde bort mødre med barn. Jesus måtte sette dem på plass.

Tomas hadde vandret sammen med Jesus i tre år. Men da Jesus hadde stått opp fra de døde, klarte ikke Tomas å tro det. Han tvilte, og Jesus måtte gå en ekstra runde med ham.

Til og med da Jesus avsluttet gjerningen sin på jorden, og han ga dem misjonsbefalingen, står det uttrykkelig at noen tvilte. Det vitner om at Bibelen inneholder en helt realistisk beskrivelse: Også disipler kan tvile.

Hjelpen for Tomas var at han sluttet med å holde seg for seg selv. Han kom sammen med de andre disiplene igjen.

Det er løsningen for deg også. Vær sammen med de andre disiplene av Herren i kirke, menighet, forsamling, møter, bibelgrupper og hvor dere ellers kan møtes. Der vil Herren gi deg velsignelse. Ikke slik at du skal utsettes for en slags åndelig hjernevask. Nei, du kan ta med deg tvilen og spørsmålene og be Gud gi deg svar.

Han gir deg ikke svar ut i tomme luften. Han gir svar gjennom ordet sitt. Så gjelder det å høre og lese og la seg undervise. Gi og ta imot oppmuntringer fra brødre og søstre. Høre og lese om hva Herren gjør i verden når han fremmer sitt rike.

Du slår inn på en god vei når du følger Jesus. Han lover ikke bare solskinnsdager. Men løftet han gir, er at han vil ta vare på deg helt fram til det evige livet, bare du holder deg tett ved siden av ham. Må Herren velsigne deg og bevare deg.

 OPKL179

Powered by Cornerstone