Hvordan komme på ord fra Bibelen?

Vet du om måter å huske Guds ord i livets situasjoner? (Sigurd, 17)

 SVAR:

 Det er et godt spørsmål, Sigurd. For jeg tror det er nettopp gjennom ordet sitt Herren kan minne oss om viktige prinsipper, bud, løfter og oppmuntringer akkurat når vi trenger dem.

Jeg husker jeg satt i et intenst møte der vi skulle ta en viktig beslutning. Argumentene hadde passert frem og tilbake over bordet. Til slutt innså vi at spørsmålet egentlig var: Tør vi å satse? Tror vi dette er Guds vilje?

Da sa en eldre mann: «Vi må ha et ord å gå på.» Det ble stille en stund. Så kom det stillferdig fra en kar: «Se, jeg er med dere alle dager …» Flere løfter ble trukket fram. Alle fikk en indre ro. Vi gjorde et vedtak. Førti år senere ser jeg at satsingen var rett.

Jesus lovte til alle dem som tror på ham: «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» (Joh 14,26)

Ånden vil gjerne undervise oss. Da blir det spørsmål om vi møter opp til timene hans. Han lærer oss av sannhetene sine når vi leser i Bibelen. Når vi hører på god forkynnelse i forsamlinger og menigheter, underviser han. Legg vekt på å høre slik forkynnelse som siterer fra Bibelen og forklarer hva den innebærer. Så driver Ånden og skolerer oss når vi snakker om ordet sammen med vennene våre, for eksempel i bibelgrupper. Vi må heller ikke se ned på sanger, salmer og åndelige viser som fører oss inn i et bibelsk innhold.

Alt dette er tørr og god ved som Åndens ild kan gripe tak i, slik at det blir til lys og varme. Det som du har lært, kan du føle du har glemt. Men i rette øyeblikk blir du minnet om viktige ord og tanker.

Slik vil du oppleve både rike og spennende sider ved det å være en kristen i hverdagen.

Apostelen Peter skrev til menighetene: «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos dere.» (2. Pet 1,12). La sannheten, Ordet, bo hos deg, bli grunnfestet i den, så vil du bli minnet om viktige forhold i rette øyeblikk.

OPKL181

Powered by Cornerstone