Slitsomt å være ordentlig kristen?

Det virker slitsomt, psykisk sett, å være en ordentlig kristen. Hva sier du til det? (Helene, 17 år).

SVAR:

 Jeg svarer, Helene, at det er noe feil hvis kristendom virker slitsom. Feilen kan ligge hos oss som forkynner eller veileder. Vi kan bli for mye opptatt av hva den enkelte skal gjøre for å bli kristen. Vi peker på bud og regler, og gir den enkelte en følelse av motløshet.

Men feilen kan også ligge hos deg som hører. Du er opptatt av det psykiske. Min erfaring er at de som sliter med depresjon eller tungsinn, har en tendens til å høre og ta til seg mest av slike ord som er negative, som krever og som dømmer. Da kan de kristne lederne snakke så mye de vil om at nåden er gratis og at kristendom er for dem som ikke får det til. Det når likevel ikke inn, for antennene er ikke riktig innstilt, for å si det sånn.

De fleste religioner i verden er preget av bud og krav. Noen legger vekt på at du må be mye og regelmessig, så vil Gud se til deg. Andre legger vekt på fromme gjerninger, at du oppfyller pliktene religionen krever. Så er det noen som legger vekt på offer, enten å ofre dyr eller mat eller andre ting. Har du ofret nok, kan du muligens ha gjort gudene blide.

Apostelen Paulus skriver: «Av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» (Ef 2,8–9)

Nåde betyr Guds gratis velvilje. Det er denne imøtekommenheten fra Guds side som gjør at du kan kalle deg en kristen. Vennligheten fra Guds side skyldes det Jesus har gjort for deg. Han har tatt skylden for syndene dine, også det at du ikke makter å være «ordentlig» kristen. Tror du dette, så har du tatt imot det. Da har du fått Guds gave rett i fanget. Du trenger ikke vise fram gode gjerninger. Gud ønsker ikke at vi skal ha noe å rose oss av overfor ham. Han vil gi oss frelsen uten at vi har fortjent den.

Derfor er det ikke slitsomt å være en ordentlig kristen. Er vi bevisste på at Gud gir oss alt vi trenger for å leve, så blir det en stor frigjøring og glede å være en som følger Jesus.

 OPKL182

Powered by Cornerstone