Synde eller redde liv

Hvis det står mellom å synde eller redde et liv, blir det da rett å gjøre den synden? (Skoleelev)

SVAR:

 Det femte budet lyder: «Du skal ikke slå i hjel» Det betyr at Gud har gitt mennesker livet, og mennesker har ikke rett til å ta livet fra noen. Budet omfatter både født og ufødt liv, både sterke og svake, både venner og fiender. Vi skal ikke ta livet av noen.

Nå har et ordnet samfunn rett til å bruke makt for å stanse ondskap, se Rom 13. Derfor har vi både politi og militærvesen. Politiet må kunne sette grenser for ondskapen med harde midler. Forsvaret skal bevare landet og folket mot overfall og tyranner og bruker i den forbindelse våpenmakt. Kristne kan tjene samfunnet i forsvaret.

Det fins tilfeller at en kristen enkeltperson kan ty til nødrett, for eksempel bruke vold mot en som vil overfalle uskyldige personer. Slike ting blir vurdert i ettertid av politiet.

Det dilemmaet du peker på, er det ikke så veldig vanlig at en står overfor. Under krigen brukte man nødløgn for å beskytte sannheten og dem som var i livsfare. Noen løy for å redde liv. Slike vanskelige forhold kan vi komme opp i.

Men stort sett vil de ti bud være avklarende retningslinjer for hvordan vi skal leve.

OPKL185

Powered by Cornerstone