Har Gud forkastet meg?

Hei! Jeg leste i Hebreerbrevet 6, 4-6. "Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om." Jeg syntes det var skummelt å lese om dette. For jeg har vært kristen før, så var det andre ting som ble "viktigere", men jeg ser nå at jeg ikke klarer meg uten Jesus, og jeg vil være kristen. Jeg har bedt om det, men føler ikke noe visshet om at jeg er det, og jeg er redd for at Gud har forkastet meg. At jeg har brukt den ene sjansen min og at nå er det for seint. Hva tror du om dette, og hva tror du menes med dette verset? Hilsen jente 21 år.

SVAR:

Siden du skriver utførlig om hvordan du har det, tar jeg like godt fram flere skriftavsnitt som handler om det samme: At døren til Jesus blir stengt.

Bibelen forteller om da Jesus drev ut onde ånder. Da sa han noe om at alle slags synder kan bli tilgitt, bare ikke synd mot Den Hellige Ånd (Matt 12,31). Fariseerne kunne ikke nekte for at Jesus drev ut onde ånder, men de ville ikke bøye seg og tro at Jesus var utsendt fra Gud. Derfor måtte Jesus advare dem som var overbevist om sannheten, men som likevel ikke ville tro. De hadde på en måte stengt seg selv ute fra å komme til Gud.

Det ordet du viser til, fra Heb 6, handler om jøder som var begynt å tro på Jesus, som hadde lært om ham som de trodde på. Men så ville de vende tilbake til sin gamle tro, og da måtte de avsverge troen på Kristus. Da hadde de på en måte avsverget selve sonofferet for syndene sine. Med vilje gikk de imot det som gjelder for frelse. Samme tanke finner du i Heb 10,26, der det er snakk om å synde med vilje.

Nå gjør kristne både synder og overtredelser etter at de er kommet til tro. Da tror vi likevel på at vi får komme på nytt og få tilgivelse for syndene. Da snakker vi ikke om bespottelse av Ånden eller forkastelse av forsoningen.

Den som har forherdet seg, syndet mot Den Hellige Ånd, og avvist det evangeliet en er blitt overbevist om, vil som regel ikke komme i tvil i det hele tatt. En er blitt kald og avvisende.

Men har du lengselen etter Jesus, er Ånden aktiv i livet ditt. Du sier at du vil være en kristen, og at du ikke kan klare deg uten Jesus. En person som har den innstillingen, vil ikke Jesus avvise. Han vil ikke støte deg bort. Kommer du til ham, gir han deg rett til å bli Guds barn. Når du søker Jesus, er det et bevis på at du ikke er forlatt av Herren.

Vi som vil ha med Jesus å gjøre, kan gripe til slike løfter som det vi finner i Jesaja 44,22: «Jeg vil igjen ta meg av deg».

Mange sliter med vissheten om at de virkelig er kristne. Det forstår jeg godt. Men ikke tenk at Gud har forkastet deg. Gi troen din rikelig med næring, hør og les, syng og samtal om budskapet i Bibelen.

 OPKL215

Powered by Cornerstone