Kommer ikke-troende til himmelen?

Kan ikke-troende komme til Himlen? Jeg mener folk som ikke tror på Gud, eller som tror på andre religioner. (Jente, ca. 17 år)

SVAR:

Himmelen er stedet der Gud bor. Han er overalt, men likevel har han en bolig. «Han troner i himmelen,» står det skrevet. (Sal 2,4)

Vi skjønner at det er symbolsk, for verdensrommet er mye større enn den himmelen vi ser fra jorden. Himmelen er et annet ord for det Guds rike som kom med Jesus, og som skal bli synlig for alle en dag.

Å komme til himmelen innebærer å bli med i det evige riket der Gud er øverste sjef. Jesus deler makten med ham.

Slik Jesus trådte fram på jorden, slik er Gud. Da skjønner vi at det handler om et godt rike. Der skal vi «se hans åsyn». (Åp 22,4) Å leve i nærheten av Gud er det beste som kan hende oss.

Så til spørsmålet ditt. Vi vet ikke alt om dette. Men en nøkkel er å tenke på det som gjerne kalles for «den lille Bibelen», Joh 3,16: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Den som tror på Jesus, går ikke fortapt, står det her. Jesus talte om en fortapelse for dem som avviser frelsen. Jesus ga sitt blod, det vil si livet sitt, for å frelse oss. Det er som en avtale, en pakt, at den som tror, oppnår frelsen. På denne bakgrunnen stilles dette spørsmålet i Hebreerbrevet: «Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?» (Heb 10,29)

En ting er å forakte og avvise frelsen i Jesus, etter at en har hørt om den. Det er altså noe svært alvorlig.

Men det er mange som ennå ikke har hørt om Jesus og frelsen. Det siste Jesus la på hjertet til disiplene sine, var at de skulle gå ut i hele verden og vinne elever for ham. Det ville ikke vært nødvendig å gi en slik oppfordring hvis alle blir frelst uansett.

Det er ikke vår sak å dømme. Men vi kan ikke love at det fins snarveier til Gud utenom Jesus og troen på ham.

OPKL380

Powered by Cornerstone