Bundet av sex før ekteskapet?

Hei! Jeg er en mann som har et spørsmål angående sex før ekteskap. Er det slik at hvis du har hatt sex med en dame tidligere, så er du bundet (gift) med henne? Det står vel i bibelen at du er ett med en person om dere har samleie? Jeg er sammen med en annen dame nå som jeg vil gifte meg med, men dette plager meg litt, så jeg vil vite hva bibelen sier om dette, da jeg vil leve etter bibelen. Håper du kan gi meg et svar på dette. (And.)

SVAR:

Det ordet som du tenker på, lyder slik: «Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød.» (1. Kor 6,16)

Bakgrunnen for dette ordet er at noen av de nye kristne i Korint var påvirket av en tankegang som var vanlig på den tiden: De satte et skarpt skille mellom kroppen og sjelen. Kroppen var uren, og om du gjorde noe galt med den, var det ikke så farlig, for ånden var det viktigste. Derfor tenkte de at de hadde frihet til å bruke kroppen som de ville. Kroppen hadde bruk for mat, derfor måtte man spise. Kroppen hadde bruk for sex, derfor måtte den få nok av det den ønsket seg.

Nei, sier apostelen Paulus. Legemet deres er Kristi lemmer. Kroppen er et tempel for Den hellige Ånd. Derfor skal også kroppen leve i renhet for Gud.

Å ha seksuell omgang med et menneske innebærer å bli forenet med den personen. Tilfeldige seksuelle forbindelser krenker derfor selve personligheten. Det sjette budet lyder: «Du skal ikke bryte ekteskapet.» Å leve i seksuelle forbindelser uten å være gift, er derfor et brudd med Guds vilje.

Mange er i dag godt voksne når de etablerer seg i et fast forhold og gifter seg. De kan ha hatt kjærester og flere seksuelle erfaringer.

I kraft av Jesu dyre blod og soningsverket ved Kristi kors kan en få tilgivelse. «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» (1. Joh 1,9)

Gud kan tilgi fall på det seksuelle området. Men det kan være noe i følelseslivet som vil følge deg. Du kan være intim med kona di og samtidig tenke på henne du ble ett med da du hadde ditt første samleie.

Derfor kan du be Gud om å rense tanke- og fantasilivet ditt, så du får nåde til å være trofast i ett og alt mot den ektefellen Gud har gitt deg.

Spørsmålet ditt røper at du har en følsom samvittighet, og det er en god ting. Samtidig skal du få tro og være trygg på at syndene er tilgitt når du bekjenner dem for Herren i Jesu Kristi navn.

OPKL381

Powered by Cornerstone