Gjelder lovene fra Det gamle testamente i dag?

Hei og Guds fred! Jeg har et spørsmål angående de gammeltestamentlige lovene. Gjelder de fortsatt i dag? Jesus kom for å oppfylle loven, ikke oppheve den (hvis jeg ikke tar helt feil)? Dessuten endrer vel ikke Gud synet på synd helt uten videre? Gris er jo gris selv om vi er i den nye pakt, eller? Takk for oppmerksomheten! (Mvh kristen gutt, 17 år).

SVAR:

Hei! Lovene i Det gamle testamente omfatter mange livsområder. Flere av lovene er svært detaljerte. De fungerte som lover for et helt folk, jødene, som var forpliktet til å følge Guds vilje. Jødene har senere utviklet sitt lovverk gjennom Talmud og andre skrifter.

Du siterer riktig det Jesus sa: «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» (Matt 5,17) Dette betyr at Jesus er Herre også over lovene fra GT, og han har lært oss hvordan vi skal anvende dem. For eksempel er ikke det å overholde sabbaten (hviledagen) viktigere enn å hjelpe mennesker i nød. (Matt 12,2-12)

I den første menigheten diskuterte apostlene om i hvilken grad kristne med en ikke-jødisk bakgrunn måtte følge Moseloven. Resultatet var at en ikke påla store krav. (Apg 15,20)

Jesus har selv bekreftet de ti budene. De er enkle, viktige og verdt å lære seg og følge.

Ellers følger vi det som er i samsvar med kjærligheten til Gud og til vår neste, i samsvar med det som vi kan lese om i Det nye testamente.

Når det gjelder å spise kjøtt fra gris, har jeg svart på dette før, se: https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/25238 Det ble fulgt opp her: https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/25352

OPKL382

Powered by Cornerstone