Hvordan vet jeg …

Hvordan vet jeg at jeg kommer til Himmelen? I Bibelen står det at det er nok å bare tro. Men samtidig må du vel «følge reglene»? (Ørjan 17) Jeg har ikke fred inni meg. (Ingvild)

SVAR:

Jeg prøver å besvare to spørsmål samtidig.

Du har rett, Ørjan: Det er nok bare å tro. Paulus skriver nærmere om dette i Romerbrevet. Jeg måtte tenke på dette avsnittet fra Bibelen da du nevnte å komme til himmelen.

Der har Paulus gjort den troen som gjør oss rettferdige innfor Gud, nesten til en person som sier noe. Hva sier denne troen?

«Rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si, for å hente Kristus ned.» (Rom 10, 6)

Dette betyr: Det er ikke vi som skal streve for å nå opp til Gud. Han har kommet ned til oss i og med Kristus. Og denne troen som stoler på Kristus, snakker slik: «Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.»

Troens ord er det ordet som handler om tro, og som skaper tro. Det kommer til deg og er nær hos deg når du hører at det blir forkynt om Jesus, han som kan frelse oss helt og fullt.

Men som du sier: En må følge reglene. Det betyr ikke at vi vil klare å oppfylle alle budene, for det gjør vi ikke. Men Gud ser etter et hjerte som lengter etter å gjøre godt og leve et rett liv.

Barn får være barn uansett, men gode barn vil gjerne gjøre det som far og mor vil.

Noe av det første Gud ønsker, er at vi bekjenner oss til Jesus, at vi står fram som menn og kvinner som vil følge ham. Paulus sier det slik: «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.» Både hjerte og munn er med når vi vil ha et åpent forhold til Gud: «Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» (Rom 10,6-10)

Så tenker jeg på deg, Ingvild, som sendte meg en mail akkurat mens jeg skriver på dette. Jeg aner ikke hva som ligger bak de seks ordene: «Jeg har ikke fred inni meg.» Er det bekymringer, angst, dårlig samvittighet, anger, mismot overfor noe vanskelig, eller rett og slett depresjon?

Jeg kan bare gi deg et enkelt svar: Jesus er glad i deg.

Hvordan Jesus vil hjelpe deg, vet jeg ikke. Men når vi snakker om det som Ørjan tok fram, forholdet til himmelen, minner jeg om noen Jesus-ord vi finner i Johannesevangeliet: «Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen» (Joh 3,13).

Dette understreker det samme som i Romerbrevet: Nøkkelen er at Jesus er kommet ned til oss. Han ble et menneske, han ble prøvd i alt, han led døden for syndene våre og sto opp igjen for at vi skal leve sammen med ham.

Hør god forkynnelse, delta i et kristent samtalefellesskap, og snakk eventuelt med en sjelesørger. Les og hør om Jesus, be ham gi deg lys, klarhet og fred. Må Herren velsigne Ørjan og Ingvild. 

OPKL189

Powered by Cornerstone