Hvorfor så mye om synd?

Hvorfor er du så opptatt av å fortelle om hva som er synd? Du er litt for opptatt av å si hva vi gjør galt. Ikke at det er noe galt å si hva vi kan gjøre annerledes, men føler det blir litt for mye av å ”rakke ned på oss”. Du har sagt at vi må styre sinnet vårt når vi blir sinte, men når sinnet bryter ut, er det nesten umulig å styre sinnet og blåse i situasjonen – av egen erfaring. Hvis vi vil få flere frelst, må vi ikke ramse opp hva som er synd og slikt, for det er mennesker som finner på normer og regler. (Gutt, anonym)

SVAR:

 Takk for at du sier åpent hva du mener. Jeg vet ikke om jeg er mer opptatt av synden enn Bibelen er opptatt av den. Forskjellige former av ordet synd (verb, substantiv osv.) er brukt ca. 750 ganger i Bibelen. I tillegg kommer ord som misgjerning osv.

Jeg tror at vi som kristne skal orientere oss ut fra Bibelen, for i den taler Gud til oss. Den viser hva han vil si er sentralt. For Gud er det viktig å berge mennesker ut fra ondskapen i verden. Han vil frelse oss. Synden må vi reddes fra. Grunnlaget for den redningen er lagt ved at Jesus døde for syndene våre.

Nå tror jeg at jeg forkynner mye annet også, om Guds store gaver til oss. Men det er ofte slik at folk «hører» noe annet enn det vi sier, fordi enkelte ting vi sier, treffer spesielt.

Det er ikke slik at Gud i sitt ord «rakker ned på oss», heller ikke at han slår oss i hodet med ordene sine. Når Gud taler om synd, begynner han med å tale om kjærligheten. Hør for eksempel dette avsnittet fra 1. Johannes’ brev:

«Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.

Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren … Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham … Mine barn, la ikke noen forføre dere! …

Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger» (1. Joh 3,1-8)

Gud har gitt klart og enkelt uttrykk for sin vilje og forskjellen mellom rett og galt. Tenk for eksempel på de ti budene. De viser hvordan vi kommer til kort i forhold til Guds standard. Dette er viktig å skjønne. Når vi har grepet tak i dette, og vi tror på Jesus, får vi del i frelsen fra synden.

Du sier at mennesker har funnet opp normer og regler. Ja, det er langt på vei riktig. Vi går oss vill i lovbestemmelser og direktiver skapt av mennesker. Det er fort å bli en lovbryter i samfunnet nesten uten å være klar over det. Da er Guds bud mye enklere å forstå. De gode reglene og lovene stammer fra Gud.

Når det gjelder det å takle sinnet sitt, er det noe ikke bare kristne er opptatt av. Jeg kjenner psykiatere som bruker veldig mye tid til å hjelpe folk med temperamentet og følelsene. Også på dette området har Bibelen god veiledning, uten at jeg skal komme nærmere inn på det her. Du kan lese mer om det i artikkelen jeg har lenket til nedenfor. Flere kan du finne ved å bruke søkefeltet øverst til høyre og bruke stikkord som sinne, vrede o.l.

Jeg tror at vi vinner mennesker for Gud ved å være mest mulig sanne og realistiske. Jeg ønsker deg alt godt i forholdet til troen og temperamentet.

 OPKL190

Powered by Cornerstone