Hva er min greie?

Hva er min nådegave? Hvordan vet jeg når og hvor Gud mener JEG skal forkynne? Bære stoler, synge, tale, reise? Mitt kall? Jeg er ukomfortabel med det som jeg tror er mitt ”kall”. Kan man bytte kall? (Maiken, vgs elev)

SVAR:

Hei Maiken, Nådegavene blir i Bibelen omtalt særlig i tre kapitler: Romerne 12, 1. Korinterbrev 12 og Efeserne 4. Dette er et fint tema å snakke om i en bibelgruppe.

Nådegavene er dels evner, dels tjenester som Jesus gir oss når vi tror på ham. De er ikke noe jeg får slik at jeg kan håndfast legge dem til på CV’en. Jeg får en eller flere nådegaver når jeg er aktiv i en forsamling eller et kristent fellesskap. Bruker jeg ikke gaven, blir den borte.

Jeg forstår Bibelen slik at vi skal alle be, tro, hjelpe, tjene, vitne, oppmuntre, bygge hverandre opp, formane, trøste og så videre. Ja, vi kan alle tale profetisk og be for syke. Når vi gjør det, kan det komme til å vise seg at noen har en spesiell nådegave til noe av dette. Altså: Nådegavene står i forlengelsen av tjenester vi mer eller mindre er kalt til alle sammen. De faller ikke ned fra himmelen, men dukker opp der noen er i tjeneste for Jesus.

Jeg vet ikke hva du mener med ”mitt kall”, som du føler deg ukomfortabel med. Jeg tror ikke Gud uten videre kaller oss til noe som vi har lite lyst til. Kanskje av og til, men …

Ja, jeg tror en kan få nye kall, og at vi kan få nye nådegaver når vi trenger dem.

Det viktigste er å være aktiv og lydig der du er nå.

Jeg synes spørsmålene dine er gode, men de er vanskelige å svare på sånn rett ut i luften. Kanskje du bør prate med gode kristne venner for å få mer klarhet i hva som er din greie.

OPKL192

Powered by Cornerstone