Nåde for en som meg?

Hei! Er det nåde for en som meg, som har kalt seg kristen hele livet, som stadig har gjort imot Guds bud, spesielt det 6. budet? Har lest om Paulus som kaller seg den største av alle syndere, og at det ble gjort til et forbilde for dem som skulle komme til tro i fremtiden. Men han sier jo at han fikk nåde fordi han handlet uvitende i vantro. Er det nåde for meg som har handlet vitende i tro, om det går an å si det på den måten? Jeg har kjent til hva Guds ord sier, men likevel gjort imot det. (Anonym)

SVAR:

Jeg skjønner det er blitt alvorlig for deg at du har krenket Gud ved livsførselen din gjennom mange år. En slik innrømmelse er nødvendig. Vi må ta synden vår like mye på alvor som Bibelen gjør. Apostelen Johannes skrev: «Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.»

Ordet om tilgivelsen kommer i neste setning: «Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd … dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1Joh 1:7-9)

Tvil ikke på Guds vilje til å tilgi deg og rense deg fra det onde.

Samtidig må det sies: Tenk over at det har kostet Gud dyrt å åpne døren til frelse og evig liv for den som bekjenner syndene og tror. Jesus gruet seg og ba inderlig til Gud om å få slippe å bære det tunge sonofferet. «Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: ‘Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.’» (Matt 26:42)

Jesus kom ikke utenom å måtte lide og dø på korset som et sonoffer. «Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden.» (Hebr 5:7) Syndene er altså så onde at det største offeret måtte til.

Tilgivelsen rekkes deg fra Guds side. Ta imot med takk og frimodighet.

Det kan likevel være er et spørsmål om du vil tilgi deg selv. Og hva med andre? Kanskje det er mennesker du har krenket? Vil de tilgi deg? Om du får et godt ord og løfte om tilgivelse i en anonym spørrespalte, er du da reddet fra å la være å bryte det sjette budet i fremtiden?

Jeg vil ikke gjøre det vanskelig for deg, men antyde et råd. Hva om du snakker ut med en sjelesørger, bekjenner syndene og får tilsagt syndenes forlatelse? Kunne det være godt for deg om du avtaler å møtes igjen med denne sjelesørgeren, og at dere snakker om hvordan det går? Da tenker jeg på hvordan det går i forholdet til mennesker du har hatt et illegitimt forhold til.

Det koster ikke så mye å skrive helt anonymt til denne spørrespalten. Og jeg skal ikke gjøre det vanskelig for deg. Men kanskje du får hjelp til å leve i renhet og tilgivelse videre når du finner en fortrolig person å være ansvarlig overfor, som kan følge deg opp med forbønn, omsorg og oppmuntringer?

Legg merke til at Johannes kobler fellesskapet og stikkordet «hverandre» til livet under tilgivelsen. Du trenger de helliges samfunn, en god og bibeltro forsamling å høre til i. Jeg ønsker deg alt godt videre.

OPKL384

Powered by Cornerstone