Kan bønnen endre noe?

Om Gud har en plan med alt, er det da vits i om jeg ber? Kan min bønn endre noe? Eller er bønnen bare for å få mer personlig forhold til Gud? (Su, jente 17 år)

SVAR:

Det er mye vi kan tenke på, som vi likevel ikke får fullstendig svar på i denne verden. Det gjelder for eksempel de mange gangene vi setter HVORFOR foran et spørsmål som har med Gud å gjøre. Hvorfor har Gud gjort det slik og slik? Men i noen tilfeller vil ord og hendelser i Bibelen gi oss en pekepinn i retning av et svar.

Først skal vi merke oss at Jesus ba selv, og han underviste mer enn gjerne disiplene om hvordan de skulle be: «Det skjedde at han var et sted og ba. Da han holdt opp, sa en av disiplene hans til ham: Herre, lær oss å be …» (Luk 11,1)

Da lærte han dem å be Fadervår. Der er det mange konkrete bønneemner. De første handler om Gud og det som hører ham til. Dernest ber vi om å få hjelp i våre behov.

Naturligvis kan Gud oppfylle disse bønnene uten at vi har bedt. Men han ønsker at vi skal be.

En annen gang oppfordret Jesus til bønn: «Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» (Luk 10,2). Gud kan naturligvis drive ut arbeidere selv. Men han ber oss om å be.

Ved å be i samsvar med Guds vilje, blir vi Guds medarbeidere. Vi øver oss i å tenke og prioritere som Gud.

Er det noen vits i å be? Ja, fordi Jesus ber oss om å gjøre det. Kan bønnen din endre noe? Ja, men hvordan det skjer i hvert enkelt tilfelle, vet vi ikke. Vi vet bare at det blir noe veldig positivt. Jesus sa: «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» (Joh 16,24)

Du har nok rett i at Gud gjennom bønnen vil lære oss å få et mer nært forhold til ham. At dette nære forholdet skal bringe fullkommen glede, er Guds store gave til deg. Jeg må si at de gangene jeg opplever konkret svar på bønn, kjenner jeg en dyp og ekte glede.

Så vær ivrig med å be, kjære Su, og jeg tror du skal få oppleve et rikere og dypere liv med Herren.

OPKL203

Powered by Cornerstone